Lời Hẹn Đầu Xuân

Tác giả: Đoàn Trung

Ca sỹ thể hiện: Mai Thiên Vân

Mùa xuân đã đến cớ sao anh chưa về. Những gì anh đã hứa nhớ hay quên. Tại sao để em ngóng em chờ. Bắt em trông từng giây luôn nhìn ra đầu ngõ. Lời anh đã hứa chắc anh quên rồi. Hứa về khi em báo tin xuân. Để may tặng em.

Nếu Anh Nghèo (Nếu Em Nghèo)

Tác giả: Đoàn Trung

Ca sỹ thể hiện: Mạnh Quỳnh

Nếu biết anh nghèo em yêu anh không. Lết bước theo đời hơn ba mươi Đông. Mà chưa thế nhân gọi thành người. Vì trong đời vẫn chưa tạo được gì. Cho dù một lần yêu. Nếu biết anh nghèo em yêu anh không. Sớm tối đi về.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Trung