Nỗi Đợi Chờ

Tác giả: Mai Xuân Hòa

Con sóng nào đưa em đến, ngọn gió nào nâng cánh em bay. Để anh say anh nhớ em ở đâu ở, ở đâu. Anh đi bốn phương trời đi suốt hết cuộc đời. Tìm em anh đi tìm em. Ơi dòng Hương có thấu chăng tình anh chờ mong. Dòng sông.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mai Xuân Hòa