Điệp Ngữ Tôi

Tác giả: Nguyễn Đình Hiếu

Một người hay lửng lơ. Gần gủi đến bao giờ. Tôi gặp tôi mơ ngủ. Tôi gặp tôi ngủ mơ. Cuộc đời như ngủ mơ. Buổi tối có hẹn hò. Đêm về tôi mơ ngủ. Đêm về tôi làm thơ. Tôi làm thơ, thơ thẩn thơ. Thơ trong tôi no hơi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Đình Hiếu