Bướm Hoa

Tác giả: Nguyễn Văn Thương & Kim Minh

Ca sỹ thể hiện: Thanh Lan; Như Mai; Thái Thanh; Trần Cao; Chưa Biết; Mai Hoa; Lê Dung; Thế Sơn

Trời bình minh lướt theo chiều gió. Bướm bay bướm bay, chàng đi tìm yêu. Đầu cành muôn đóa hoa hàm tiếu. Lả lơi mỹ miều, trêu bướm đa tình. Vườn hồng hoa ẩn sau màn lá, cánh phong kín hương nàng chưa hề yêu. Thường.

Đêm Nghe Em Hát (Đêm Nghe Anh Hát)

Tác giả: Kim Minh

Lời hát trầm vương đêm hương trẩy hội. Nhẹ bàn chân tới giọt hồng sâm thương. Lời hát mưa bay chong đêm bồi hồi xe mùa thu rối. Lá và heo may Lá và heo may. Lời hát đêm đầy sương hoe mắt tỏ. Ðơm lòng nhau gió gió và men.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kim Minh