Đợi

Tác giả: Vũ Quần Phương

Ca sỹ thể hiện: NSƯT Minh Phương

Anh đứng trên cầu đợi em. Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm. Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy. Nước chảy bên lòng, anh đợi em. Anh đứng trên cầu nắng hạ. Nắng soi bên ấy lại bên này. Đợi em. Em đến? Em không đến? Nắng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Quần Phương