Còn Nhớ Còn Thương

Tác giả: Phương Triều & Dương Hoàng Hoa

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ; Trọng Phúc; Thạch Thảo; Hải Phượng; Kim Tử Long; Phương Hồng Quế; Phương Đại

Em có còn yêu anh nữa không? Em nói đi đừng nên dối lòng. Dù lời vĩnh quyết chia phôi. Mộng tình đã nát tan rồi. Nuối tiếc thêm mắt cay sầu nhớ. Thôi trách hờn anh chi hỡi em! Bao nhớ thương còn thương nhớ đầy. Một.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phương Triều