Tin

Tác giả: Thánh Ca

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hoàng Nam

Đêm nay, bình an Chúa ban cho người. Này người hãy kíp đến, vui đón Jêsus hạ sinh. Chúa vào đời bằng một tình yêu. Xót thương tội nhân sống trong vô vọng. Chúa đến ban, một lối đi cho người. Đêm nay, một đêm giáng sinh.

Ngọn Nến Thánh Thần

Tác giả: Thánh Ca

ĐK:. Chúa Thánh Thần là ngọn nến sáng, ngọn nến mãi sáng tươi trong lòng trong lòng của chúng con. (Trong đêm tối hồn con) Là nguyện ước đợi chờ. Chờ ánh nến hồng rực sáng, sáng soi ơn Chúa Thánh Thần ngàn nơi (Chúa Thánh.

Nếu

Tác giả: Thánh Ca

Ca sỹ thể hiện: Như Mai; Khánh Ly; Hương Lan; LM Nguyễn Sang

Nếu tôi gặp Ngài chiều năm xưa trên đồi ấy. Chết treo thập hình vì yêu thương nhân loại tội lỗi. Như tên trộm cướp chẳng ai thương nhìn tới. Nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn tin.

Kìa Bà Nào

Tác giả: Thánh Ca

Ca sỹ thể hiện: Mai Thiên Vân; Ánh Tuyết; Đình Bảo

Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông. Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông. Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời. Oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận. Bà là ai ? ĐK1. Bà là ai như huệ giữa chòm gai. Như.