Huế

Tác giả: Xuân Vinh & Kiều Mộng Thu

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan

Tôi thương Huế, thương dòng Hương, đỉnh Ngự. Đường Nam Giao, thoai thoải đến nhà em. Tôi thương Huế, Cố Đô đêm trầm lặng. Trăng nhà ai, trăng chảy một giòng sông. Nghe xa vắng, ngân buồn chuông Thiên Mụ. Bến Vân Lâu ngắm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kiều Mộng Thu