Tình Thức (Hoa Và Rác)

Tác giả: Miên Du & Dalat

Ta thấy, ta thấy,trong hoa có rác. Ta thấy, ta thấy, trong rác có hoa. Ta thấy, ta thấy trong ta. Vẫn còn ngụp lặn trong biển mê. Ngày trôi qua mong manh. Vòng nhân duyên bất tận. Ta thấy đời lẩn quẩn. Ra vào cửa tử.

Tự Nhiên

Tác giả: Miên Du & Dalat

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Rapper; Nhiều Ca SĨ

Tự nhiên tôi khóc, tự nhiên tôi cười. Tự nhiên ai đó là người trong tôi. Tự nhiên yêu thương lại sinh hờn giận. Tôi chẳng còn tôi, tôi chẳng còn tôi. Tự nhiên tôi đến, tự nhiên tôi đi. Tự nhiên thấy đời chẳng nghĩa lý.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dalat