Ngậm Ngùi

Tác giả: Nhạc Phạm Duy, thơ Huy Cận

Ca sỹ thể hiện: Lệ Thu; Thanh Lan; Vũ Khanh; Tùng Dương; VNFBoy; Người Hát Rong; Khánh Hà; Duy Quang; Phù Du

Nắng chia nửa bãi chiều rồi. Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu. Sợi buồn con nhện giăng mau. Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây. ĐK:. Lòng anh mơ với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em mộng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Huy Cận (thơ)