Bill Bailey

Tác giả: Chưa Biết
Won't you come home
Bill Bailey
Won't you come home
I cried the whole night long
I'll do the
Cooking honey
I'll pay the rent
You know
I've done you wrong remember that
Rainy evenin'
I've thrown you out
With nothin' but your fine tooth comb
Well I know that I'm to blame
Ain't that a shame
Bill Bailey won't you come home
Bill Bailey
Won't you come home
I cried the whole night long
I'll do the
Cooking honey
I'll pay the rent
You know I done you wrong remember that
Rainy evenin'
I've thrown you out
With nothin'
But your fine tooth comb
Well I know that I'm
To blame
Ain't that a shame
Bill Bailey won't you come home
Bill Bailey
Won't you come home
I cried the whole
Night long
I'll do the
Cooking honey
I'll pay the rent
You know
I done You wrong remember that
Rainy evenin'
I've thrown you out
With nothin'
But your fine tooth comb
Well I know that I'm to blame
Ain't that a shame
Bill Bailey
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1058 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4