Burning Love

Tác giả: Chưa Biết
Lord
Almighty
I feel my temperature rising
Higher higher It's burning through to my soul
Girl girl girl girl
You'er gonna set me on fire
My brain is flaming
I don't know which way to go
Your kiss is liftin' me higher
Like a sweet song of the choir
You light my morning sky burning love
Ooh ooh ooh I feel my temperature rising
Help me I'm flaming I must be hunk it on dime
Burning burning burning
Nothing can cool me
I just my turn to smoke
But I feel fine your kiss is liftin' me higher
Like a sweet song of the choir
You light my morning sky burning love
it's coming closer
The flames are now lickin' my body
Won't you help me I feel like
I'm slivering away
It's hard to breathe my chest is heavin'
Lord have
Mercy
I'm burning the whole world your kiss is liftin' me higher
Like a sweet song of the choir
You light my morning sky burning love
I'm just a hunk a hunk a burning love
I'm just a hunk a hunk a burning love
I'm just a hunk a hunk a burning love
I'm just a hunk a hunk a burning love
I'm just a hunk a hunk a burning love
I'm just a hunk a hunk a burning love
I'm just a hunk a hunk a burning love
  • Nghe nhạc


Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1576 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4