Cheek To Cheek

Tác giả: Chưa Biết
Heaven I'm in heaven
And my heart beats so that I can hardly speak
And I seem to find the happiness
I seek
When we're out together dancing cheek to cheek
Heaven I'm in heaven
And the cares that hang around me through the week
Seem to vanish like the gambler's lucky streak
When we're out together dancing cheek to cheek
Oh I love to climb the mountain
And to reach the highest peak
But it doesn't thrill me half as much
As dancing cheek to cheek
Oh I love to go out fishing
In a river or a creek
But I don't enjoy it half as much
As dancing cheek to cheek
Dance with me
I want my arms about you
The charms about you will carry me through to
Heaven I'm in heaven
And my heart beats so that I can hardly speak
And I seemed to find the happines
I seek
When we're out together dancing cheek to cheek
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 748 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4