Cry Wolf

Tác giả: A
NIGHT I LEFT THE CITY,
I DREAMT OF A WOLF
HE CAME FROM WHERE THE WINDS ARE COLD
AND TRUTH IS SEEN THROUGH KEYHOLES
STRANGE LONGINGS NEVER SLEEP
NOW HE'S COME WHERE NO HEARTS BEAT
CRY WOLF
TIME TO WORRY
CRY WOLF
TIME TO WORRY NOW
YOU CAN START
BUT YOU CANNOT STOP
YOU GIVE IN
BUT YOU CAN'T GIVE UP
YOU CAN TELL ALL YOUR DESPERATE JOKES
TO A WORLD THAT PUTS YOUR
LOVE ON HOLD
CRY WOLF
TIME TO WORRY
CRY WOLF
TIME TO WORRY NOW
CRY WOLF
TIME TO WORRY
CRY WOLF
TIME TO WORRY NOW
I DREAMT OF A WOLF
A WOLF
THE SUNKEN- IN EYES
AND THE PAIN IN HIS CRIES
A SHAPE FROM THE DARK
CRY WOLF
TIME TO WORRY
CRY WOLF
TIME TO WORRY NOW
CRY WOLF
TIME TO WORRY
CRY WOLF
TIME TO WORRY NOW
CRY WOLF
TIME TO WORRY
CRY WOLF
TIME TO WORRY NOW
CRY WOLF
TIME TO WORRY
CRY WOLF
TIME TO WORRY NOW
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1562 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4