Do You Wanna

Tác giả: Chưa Biết
I hear your heartbeat heartbeat heartbeat
Playing with my mind
Oh I need you wrapped around me
Just like
I be on a veil
But now
I'm only lonely lonely
Holding on to you
Oh I need you back here with me yeah
I think you want it too
Now I feed you with a new emotion
Heal you when you cry
I'll be your loving doctor of the night
Do you wanna take me tonight
Do you wanna take me tonight
Do you wanna if you wanna take what you need
Do you wanna make it alright
Do you wanna heaven's tonight
Oh baby do you wanna if you wanna take what you need

I heart your heartbeat heartbeat heartbeat
Begging for more
Oh I need to hear that question
Like a dancer needs the floor
And now you only only only
Holding on to me
Oh now tell me that you're coming back
One word is all I need
Now I feed you with a new emotion
Heal you when you cry
I'll be your loving doctor of the night
Do you wanna take me tonight
Do you wanna take me tonight
Do you wanna if you wanna take what you need
Do you wanna make it alright
Do you wanna heaven's tonight
Oh baby do you wanna if you wanna take what you need
Do you wanna take me tonight
Do you wanna take me tonight
Do you wanna if you wanna take what you need
Do you wanna take me tonight
Do you wanna if you wanna take what you need
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2263 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4