Evergreen Tree

Tác giả: Chưa Biết
Oh darling
Will our love be like an evergreen tree
Stay ever green and young as the seasons go
Your kisses could make love grow like an evergreen tree
Bloom in the summer's sun and the winter's snow
On every branch will blossom dreams for me and you
Our tree of love will stay ever green for our hearts stay ever true
Oh darling
I love you so don't you know that I'll be true 'til the leaves turn blue on the evergreen tree
On every branch will blossom dreams for me and you
Our tree of love will stay ever green for our hearts stay ever true
Oh darling
I love you
So don't you know that
I'll be true 'til the leaves turn blue on the evergreen tree on the evergreen tree on the evergreen tree
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1257 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4