Give Me One Reason

Tác giả: Chưa Biết
Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Because I don't wanna leave you lonely
But you got to make me change my mind
Baby you got your number
And I know that you got mine
But you know that
I called you
I called too many times
You can call me baby
You can call me anytime
But you got to call me
Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Because I don't wanna leave you lonely
But you got to make me change my mind
Don't wanna no one to squeeze me
They might take away my life
I Don't want no one to squeeze me
They might take away my life
I just want someone to hold me
And rock me through the night
This youthful heart can love you
And give you what you need
This youthful heart can love you
And give you what you need go chasing you around
Wasting my precious energy
Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Because I don't wanna leave you lonely
But you got to make me change my mind
Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Because I don't wanna leave you lonely
But you got to make me change my mind
Baby just give me one reason
Give me just one reason why
Give me just one reason reason why
I should stay
Because I told you that I loved you
And there ain't no more to say
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1791 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4