Help Me Rhonda

Tác giả: Chưa Biết
A-SINCE SHE
PUT ME DOWN
I'VE BEEN OUT
DOIN' IN MY HEAD
COME IN LATE AT NIGHT
AND IN THE MORNING
I JUST LAY IN BED
WELL RHONDA
YOU LOOK SO FINE
AND I KNOW
IT WOULDN'T TAKE
MUCH TIME
FOR YOU TO
HELP ME RHONDA
HELP ME GET HER
OUTTA MY HEART
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA YEAH
GET HER OUTTA MY HEART
SHE WAS GONNA
BE MY WIFE
AND I WAS GONNA
BE HER MAN
BUT SHE
LET ANOTHER GUY
COME BETWEEN US
AND IT RUINED OUR PLAN
WELL RHONDA
YOU CAUGHT MY EYE
AND I'LL GIVE YOU
LOTS OF REASONS WHY
YOU GOTTA
HELP ME RHONDA
HELP ME GET HER
OUT OF MY HEART
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA YEAH
GET HER OUTTA MY HEART
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA YEAH
GET HER OUTTA MY HEART
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA
HELP HELP ME RHONDA
HELP ME RHONDA YEAH
GET HER OUTTA MY HEART
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 790 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4