I Need A Holiday

Tác giả: Chưa Biết
It's a beautiful day, but I'm stuck inside.
Staring at this screen, working nine to five.
How I hate this job, coz the days do drag.
They work me like a dog, and the moneys bad.
Cheer up cheer up, don't be blue.
Don't forget it's hometime soon.
We'll make it through another working day.
I need a holiday.
I need a holiday with my friends.
I'm working everyday.
I'm working everyday for the weekend.
Looking at my watch, for the millionth time.
The days go slow, and then the evenings fly.
When I'm outta this place, and the days been won.
I'm going out with my friends,
I'm hanging out in the sun.
Cheer up cheer up, don't be blue.
Don't forget it's hometime soon.
We'll make it through another working day.
I need a holiday.
I need a holiday with my friends.
I'm working everyday.
I'm working everyday for the weekend.
I wish it could be sunday when I wake up every day.
I wish it could be sunday when I wake up every day.
I wish it could be sunday when I wake up every day.
I wish it could be sunday when I wake up every day.
I wish it could be sunday when I wake up every day.
I wish it could be sunday when I wake up every day.
I wish it could be sunday when I wake up every day.
I wish it could be sunday when I wake up every day.
But I need you, yeah I need you.
Yeah I need you more than I can say.
Yeah I need you, yeah I need you.
Yeah I need you more than I can say.
More than I can say.
Yeah I need you,
I need you, I need you,
I need you, I need you, more than a holiday.
Yeah I need you, I need you,
I n-n-n-n-need you,
I need you more than I can say.
More than I can say
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1289 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4