I'm looking For Someone To Love

Tác giả: Chưa Biết
Stayin' at home waitin' for you just won't get it' cause you say we're thru
Well I'm lookin' for someone to love
I'm lookin' for someone to love
Well a you're not here but baby
I don't care
Cause I'm lookin' for someone to love
Playin' the field all day long since I've found out I was wrong
Well I'm lookin' for someone to love
I'm lookin' for someone to love
Well a you're not here but baby
I don't care
Cause I'm lookin' for someone to love

Caught myself thinkin' of you you can't love a me and another one too
Well I'm lookin' for someone to love ya I'm a lookin' for someone to love
Well a you're not here but baby
I don't care
Cause I'm lookin' for someone to love

Drunk man streetcar foot slipped there you are
Well I'm lookin' for someone to love
I'm a lookin' for someone to love
Well a you're not here
Cause I'm lookin' for someone to love someone to love
I'm a lookin' for someone to love
I'm a lookin' for someone to love
I'm a lookin' for someone to love
I'm a lookin' for someone to love
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1130 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4