Xuân Trong Rừng Thẳm

Tác giả: Trần Anh Mai

Ca sỹ thể hiện: Elvis Phương; Trần Thái Hòa; Thế Sơn; Tiến Dũng

Theo cánh quân tôi băng rừng. Kìa đàn én nhởn nhơ đầu gió. Cành mai thắm chắn bước quân đi. Ô! Chúa xuân đến trên trần gian. Cho thế nhân xây mộng thắm. Nghe bước xuân di trong hồn. Chạnh lòng nhớ đến xuân miền xa. Thành đô.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Anh Mai