In The Heat Of The Night

Tác giả: Chưa Biết
TALK TO ME
WANT MY LOVE
TALK TO ME
BUT NOT THAT STUFF
YOU AIN'T GET ENOUGH
USING MY LOVE
YOU CALL FOR ME
AGAIN I SEE
IN THE HEAT OF THE NIGHT
YOU'LL LOSE YOUR HEART
AND SELL YOUR SOUL
I LOSE CONTROL
IN THE HEAT OF THE NIGHT
IT'S MUCH TOO LATE
TO LEAVE THIS TRADE
BUT I CAN'T STAND IT ANYMORE
YOU'LL LOSE YOUR HEART
AND YOUR SOUL
I LOSE CONTROL
IN THE HEAT OF THE NIGHT
TALK TO ME
WANT MY LOVE
TALK TO ME
BUT NOT THAT STUFF
WHO'S ON MY SIDE
LOSIN' MY PRIDE
YOU CALL FOR ME
AGAIN I SEE
IN THE HEAT OF THE NIGHT
YOU'LL LOSE YOUR HEART
AND SELL YOUR SOUL
I LOSE CONTROL
IN THE HEAT OF THE NIGHT
IT'S MUCH TOO LATE
TO LEAVE THE TRADE
BUT I CAN'T STAND IT ANYMORE
YOU'LL LOSE YOUR HEART
AND YOUR SOUL
I LOSE CONTROL
IN THE HEAT OF THE NIGHT
IN THE HEAT OF THE NIGHT
IN THE HEAT OF THE NIGHT
YOU'LL LOSE YOUR HEART
AND SELL YOUR SOUL
I LOSE CONTROL
IN THE HEAT OF THE NIGHT
IT'S MUCH TOO LATE
TO LEAVE THE TRADE
BUT I CAN'T STAND IT ANYMORE
YOU'LL LOSE YOUR HEART
AND YOUR SOUL
I LOSE CONTROL
IN THE HEAT OF THE NIGHT
IN THE HEAT OF THE NIGHT
YOU'LL LOSE YOUR HEART
AND SELL YOUR SOUL
I LOSE CONTROL
IN THE HEAT OF THE NIGHT

Bài hát trong album

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1255 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4