Jingle Bell Rock

Tác giả: Chưa Biết
Jingle bell jingle bell jingle bell rock
A jingle bell swing and a jingle bell ring
Snowing and blowing of bushels of fun
Now the jingle hop has began
Jingle bell jingle bell jingle bell rock
A jingle bell sign and a jingle bell time
Dancing and prancing in jingle bell square
In the frosty air
What a bright time
It's the right time
To rock the noght away
Jingle bell time is a swell time
To go back in a one hourse sleigh
Giddy up jingle horse pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and mingle in a jingling beat
That's the jingle bell rock
Snowing and blowing of bushels of fun
Now the jingle hop has began
Dacing and prancing in jingle bell square
In the frosty air what a bright time
It's the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go back in a one horse sleigh
Giddy up jingle horse pick up your feet
Jingle around the clock
Sleigh bells ringing with the jingling beat
Oh there's pringle he's stomping his feet
That's the jingle bell rock
  • Nghe nhạc


Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 6024 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4