Knocking On Heaven's Door

Tác giả: Chưa Biết
Mama take this badge from me,
I can't use it any more,
It's getting dark, too dark to see,
I'm feelin like
I'm knocking on heaven's door.
Knock, knock knocking on heaven's door.
Knock, knock knocking on heaven's door.
Knock, knock knocking on heaven's door.
Knock, knock knocking on heaven's door.
Knockknock knocking on heaven's door.
Mama put my guns in the ground,
I can't shoot them any more,
That long cold black cloud is coming down,
I'm feelin like I'm knocking on heaven's door.
Knock, knock knocking on heaven's door.
Knock, knock knocking on heaven's door. oh oh oh yeh
Knock, knock knocking on heaven's door.
Knock, knock knocking on heaven's door.
Knock, knock knocking on heaven's door
Knock, knock knocking on heaven's door oh oh oh yeah
Knock, knock knocking on heaven's door
Knock, knock knocking on heaven's door
Knock, knock knocking on heaven's door
Knock, knock knocking on heaven's door oh oh oh yeah
Knock, knock knocking on heaven's door
Knock, knock knocking on heaven's door
Knock, knock knocking on heaven's door
Knock, knock knocking on heaven's door oh oh oh yeh
Knock, knock knocking on heaven's door
Knock, knock knocking on heaven's door
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1547 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4