Me And You

Tác giả: Chưa Biết
You've been waiting so long
I'm here to answer your call
I know that
I shouldn't have had you waiting at all
I've been so busy, but I've been thinking about what I wanna do with you
I know them other guys, they been talking bout the way I do what I do
They heard I was good, they wanna see if it's true
They know you're the one
I wanna give it to
I can see you want me too
Now, it's me and you
It's me and you now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby, tell me if you like it
It's me and you, now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby, tell me how you like it
I was waiting for you to tell me you were ready
I know what to do, if only you would let me
As long as you're cool with it,
I'll treat you right
Here is where you wanna be
I know them other guys, they been talking bout the way I do what I do
They heard I was good, they wanna see if it's true
They know you're the one
I wanna give it to
I can see you want me too
And now, it's me and you
It's me and you now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby, tell me if you like it
It's me and you now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby, tell me how you like it
Baby, I'll love you all the way down
Get you right where you like it,
I promise you'll like it
Just relax and let me make that move
Keep it between me and you
It's me and you now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby, tell me if you like
It's me and you now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby tell me how you like it
It's me and you
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby, tell me if you like
It's me and you now
I've been waiting
Think I wanna make that move now
Baby tell me how you like it
It's me and you
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2206 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4