More Than I Can Say

Tác giả: Leo Sayer
Oh oh yea yea
I love you more than
I can say
I love you twice as much tomorrow
Oh I love you more than
I can say
Oh oh yea yea
I miss you every single day
Why must my life be filled with sorrow
Oh I love you more than
I can say don't you know
I need you so tell me please
I got to know
Do you mean to make me cry
Am I just another guy
Oh oh yea yea
I love you more than
I can say
I love you twice as much tomorrow
Oh I love you more than
I can say
don't you know
I need you so tell me please
I got to know
Do you mean to make me cry
Am I just another guy
Oh oh yea yea
I love you more than
I can say
I'll love you twice as much tomorrow
Oh I love you more than
I can say
I love you more than
I can say
I love you more than
I can say
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 19993 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4