No Matter What

Tác giả: Chưa Biết
No matter what they tell us
No matter what they do,
No matter what they teach us...
What we believe is true
No matter what they call us,
However they attack
No matter where they take us...
We'll find our own way back
I can't deny what I believe,
I can't be what I'm not
I know I'll love forever
I know no matter what
If only tears were laughter,
If only night was day,
If only prayers were answered
Then we would hear
God say...
No matter what they tell you,
No matter what they do,
No matter what they teach you...
What you believe is true
And I will keep you safe and strong
And sheltered from the storm
No matter where it's barren,
A dream is being born

No matter who they follow,
No matter where they lead,
No matter how they judge us...
I'll be everyone you need
No matter if the sun don't shine
Or if the skies are blue,
No matter what the end is...
My life began with you.
I can't deny what I believe,
I can't be what I'm not,
I know this love's forever
That's all that matters now no matter what.
No, no matter what,
No, no matter what,
No, no matter what,
No, no matter what,
No, no matter what,
No, no matter what,
No, no matter what,
No, no matter what.
  • Nghe nhạc


Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 3889 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4