No Promises

Tác giả: Chưa Biết
Hey baby, when we are together doing things that we love.
Every time you're near
I feel like Im in heaven, feeling high
I dont want to let go, girl.
I just need you to know girl.
I dont wanna run away baby youre the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight,
I just wanna die in your arms
Here tonight
Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Everytime you're near I feel like Im in heaven, feeling high
I dont want to let go, girl.
I just need you to know girl.
I dont wanna run away, baby youre the one
I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight,
I just wanna die in your arms
I dont want to run away,
I want to stay forever, through Time and Time..
No promises
I dont wanna run away,
I dont wanna be alone
No Promises
Baby, now I need to hold you tight, now and forever my love
No promises
I dont wanna run away, baby youre the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight,
I just wanna die in your arms
Here tonight,
I dont wanna run away, baby youre the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight,
I just wanna die in your arms
Here tonight.
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 4781 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4