Paint My Love

From my youngest years till this moment here
I've never seen such a lovely queen
From the skies above
Till the deepest love
I've never felt crazy like this before
Paint my love you should paint my love
It's the picture of a thousand sunsets
It's the freedom of a thousand doves
Baby you should paint my love
Been around the world then I met you girl
It's like coming home to a place
I've known paint my love you should paint my love
It's the picture of a thousand sunsets
It's the freedom of a thousand doves
Baby you should paint my love
Since you came into my life
My pain before all fade to black and white
Since you came into my life
Everything has changed
Paint my love you should paint my love
It's the picture of a thousand sunsets
It's the freedom of a thousand doves
Baby you should paint my love paint my love
Paint my love paint my love you should paint my love
It's the picture of a thousand sunsets
It's the freedom of a thousand doves
Baby you should paint my love
Baby you should paint my love
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 4361 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4