Revolution

Tác giả: Vega 4
Ahhh You say you want a revolution
Well you know we all want to change the world
You tell me that it's evolution
Well you know
We all want to change the world
But when you talk about destruction
Don't you know you can count me out
Don't you know it's gonna be alright
Alright Alright
Alright

You say you got a real solution
Well you know we'd all love to see the plan
You ask me for a contribution
Well you know
We're doing what we can
But when you want money for people with mind that hate
All I can tell you is brother you have to wait
Don't you know it's gonna be alright
Alright Alright
Ahhh ah ah ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah ah ah
You say you'll change the constitution
Well you know we all want to change your head
You tell me it's the institution
Well you know
You better free your mind instead
But if you go carrying picture of
Chairman Mao
You ain't going to make it with anyone anyhow
Don't you know it's gonna be alright
Alright Alright

Alright Alright
Alright Alright
Alright Alright
Alright Alright

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 685 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4