Sailing On The Seven Seas

Tác giả: Chưa Biết
SAY YOUR LOVE CAPTURED ME
NOT UNLESS YOU GIVE IT FREE
WERE SAILING ON THE SEVEN SEAS
SISTER RAY IS ON TV
THE LIGHT OF LOVE
THAT SHINES SO BRIGHT
THAT THE F. B. I.
WONT SLEEP TONIGHT
BECAUSE IM SO IN AWE OF YOU
AND I DONT KNOW WHAT TO DO
AND IM SAILING ON
THE SEVEN SEAS SO BLUE
SICK AND TIRED
I DONT KNOW WHY
SKIN AND BONE
WONT TOUCH THE SKY
SEX AND LIES
CANT BRING ME DOWN
BECAUSE IVE SOLD MY SOUL
ALL OVER TOWN
AND IM SO IN AWE OF YOU
AND I DONT KNOW WHAT TO DO
AND IM SAILING ON
THE SEVEN SEAS SO BLUE
PEOPLE TRY AND DRAG US DOWN
SO WE LEARN TO SWIM
BEFORE WE DROWN
BECAUSE IM SO IN AWE OF YOU
AND I DONT KNOW
WHAT TO DO
AND IM SAILING ON
THE SEVEN SEAS SO BLUE
BECAUSE IM SO IN AWE OF YOU
AND I DONT KNOW WHAT TO DO
AND IM SAILING ON
THE SEVEN SEAS SO BLUE
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 865 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4