Sing

Tác giả: Chưa Biết
Sing sing a song
Sing out loud
Sing out strong
Sing of good things not bad
Sing of happy not sad
Sing sing a song
Make it simple to last your whole life long
Don't worry that's it's not good enough for anyone else to hear
Just sing sing a song
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la
Sing sing a song
Let the world sing along
Sing of love there could be sing for you and for me
Sing sing a song
Make it simple to last your whole life long
Don't worry that's it's not good enough
For anyone else to hear
Just sing sing a song
Just sing sing a song
Just sing sing a song
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1970 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4