That's The Way (I Like It)

Tác giả: Chưa Biết
OH THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
WHEN YOU TAKE ME
BY THE HAND
TELL ME I'M
YOUR LOVIN' MAN
WHEN YOU GIVE ME
ALL YOUR LOVE
AND DO IT BABE
THE VERY BEST
YOU CAN
OH THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
WHEN I GET TO
BE IN YOUR ARMS
WHEN WE'RE ALL
ALL ALONE
WHEN YOU WHISPER
SWEET IN MY EAR
WHEN YOU TURN
TURN ME ON
OH THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
SAY OK
SAY OK
OH THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
UH HUH
UH HUH
UH HUH
OH THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
THAT'S THE WAY
UH HUH UH HUH
I LIKE IT
UH HUH UH HUH
YOUR LOVE IS HOT
YEAH
OH AND I CAN'T
GET ENOUGH
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1033 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4