Chút Kỷ Niệm Dịu Dàng

Tác giả: Nhạc Nguyễn Ngọc Thiện, thơ Phạm Thanh Chương

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Em qua phố để nắng vàng rớt lại. Vương trên từng ô gạch lối em đi. Có một thưở anh tưởng mình như lá. Chờ em qua nào có ước mơ gì. Tóc em rối hay mây trời lãng đãng. Để trên vai rớt xuống những tơ vàng. Anh ngơ ngác cứ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Thanh Chương (thơ)