Turn Your Love Around

Tác giả: Chưa Biết
You've got the love
You've got the power
But you just don't understand
Girl, you've been charging by the hour
For your love
I'm tryin' to show how much I love you
Still believe in romance
You're taking way too many chances
With my love
I remember
When you used to be
The talk of the town
All you get is lonely
Turn your love around
Don't you turn me down
I can show you how
Turn your love around
Without the woman I can make it
But I need the girl to stay
Oh, don't you let the lady take it
Away
When all I need's a taste of yesterday
But you stay at home
All they get is lonely
Turn your love around
Don't you turn me down
I can show you how
Turn your love around
Oh girl you know me
I'm alone until you show me
That you're still in love with me
We're gonna make it
We're gonna take it
Back where we belong
Turn your love around
Don't you turn me down
I can show you how
Turn your love around
Turn your love around
This time the girl became a woman
Don't you turn me down
Every woman needs a man
I can show you how
I love the girl, I love the woman
Turn your love around
Turn your love around
This time the girl became a woman
Don't you turn me down
Every woman needs a man
I can show you how
I love the girl, I love the woman
Turn your love around
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 966 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4