Water From The Moon

Tác giả: Diane Warren
Ooh
I've looked everywhere I can just to find a clue oh to get to you and make you want me
And I've run circles 'round the sun chasing after you oh but it's no use
Can't you see that I'm going out of my mind try'n' to find a way to get through to you?
Oh you don't know how hard I try and I try and I try
What do I gotta do?
Do I gotta get water from the moon?
Is that what I gotta do to make you love me? make you love me?
Do I gotta turn the sand into the sea?
Is that what you want from me?
I've done everything that I can do but gotta water from the moon
I've reached high up in the sky try'n' to steal the stars oh to win your heart but even that's not enough
And I've searched every book I know just to find the words oh to touch your world and get some love out of you
I've already given all I can give and I don't
I don't know what's left to try and I try and I try
What do I gotta do?
Do I gotta get water from the moon?
Is that what I gotta do to make you love me make you love me?
Do I gotta turn the sand into the sea?
Is that what you want from me?
I've done everything that I can do but gotta water from the moon
Love me how do I make you love me?
How do I make you see that I'm going out of my mind?
I try and I try and I try
Do I gotta get water from the moon?
Baby is that what I gotta do to make you love me? make you love me?
Do I gotta turn the sand into the sea?
Is that what you want from me?
I've done everything that I can do but gotta water from the water from the moon baby
Love me baby love me yeah
I've done everything
You've got to love me baby
I've done everything love
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1287 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4