What I Like About You

Tác giả: Chưa Biết
HEY
HEY
UH UH HUH
HEY
UH UH HUH
WHAT I LIKE ABOUT YOU
YA HOLD ME TIGHT
TELL ME
I'M THE ONLY ONE
WANNA COME
OVER TONIGHT
YEAH
KEEP ON WHISPERIN'
IN MY EAR
TELL ME
ALL THE THINGS
THAT I WANNA HEAR 'CAUSE IT'S TRUE
THAT'S WHAT I LIKE
ABOUT YOU
WHAT I LIKE ABOUT YOU
YOU REALLY
KNOW HOW TO DANCE
WHEN YOU GO
UP DOWN JUMP AROUND
TALK ABOUT
TRUE ROMANCE
YEAH
KEEP ON WHISPERIN'
IN MY EAR
TELL ME
ALL THE THINGS
THAT I WANNA HEAR 'CAUSE IT'S TRUE
THAT'S WHAT I LIKE
ABOUT YOU
THAT'S WHAT I LIKE
ABOUT YOU
THAT'S WHAT I LIKE
ABOUT YOU
UH UH HUH
HEY
HEY
HEY
HEY
WHAT I LIKE ABOUT YOU
YOU KEEP ME
WARM AT NIGHT-A
NEVER WANNA
LET YOU GO
KNOW YOU MAKE ME
FEEL ALRIGHT
YEAH
KEEP ON WHISPERIN'
IN MY EAR
TELL ME
ALL THE THINGS
THAT I WANNA HEAR 'CAUSE IT'S TRUE
THAT'S WHAT I LIKE
ABOUT YOU
THAT'S WHAT I LIKE
ABOUT YOU
THAT'S WHAT I LIKE
ABOUT YOU YOU YOU
THAT'S WHAT I LIKE
ABOUT YOU
THAT'S WHAT I LIKE
ABOUT YOU
THAT'S WHAT I LIKE
ABOUT YOU
THAT'S WHAT I LIKE
ABOUT YOU
THAT'S WHAT I
LIKE ABOUT
UH UH HUH
HEY
HEY
HEY
HEY
UH UH HUH
HEY
THAT'S WHAT I LIKE
ABOUT YOU
HEY
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 687 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4