Hello How Do You Do

Tác giả: Chưa Biết
Hello, hello, hello
Hello, How do you do?
I'm late to be with you
And you, and you, and you lá lá lá la la la la la la là là là là là la la la la lá la lá lá lá la la la la la la là la la la lá la la la la la là
Hello, hello, hello
Hello, How do you do
I'm late to be with you
And you, and you, and you lá lá lá la la la la la la là là là là là la la la la lá la lá lá lá la la la la la la là la la la lá la la la la la là
Hello, hello, hello
Hello, How do you do?
I'm late to be with you
And you, and you, and you lá lá lá la la la la la la là là là là là la la la la lá la lá lá lá la la la la la la là la la la lá la la la la la là
Hello, hello, hello
Hello, How do you do?
I'm late to be with you
And you, and you, and you lá lá lá la la la la la la là là là là là la la la la lá la lá lá lá la la la la la la là la la la lá la la la la la là
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: hvl724
Bài này đã được xem 11064 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4