Cánh Đồng Bồ Công Anh

Tác giả: Kenny Khang

Ca sỹ thể hiện: Đại Nhân; Hòa Mi

Ngày xưa hai đứa trên cánh đồng hoa. Và anh đã hứa sẽ chẳng rời xa. Tình yêu hai đứa sẽ còn mãi dẫu cho hoa kia tàn. Nào em đâu biết hoa kia mỏng manh. Bồ công anh theo gió bay đi thật nhanh. Và em cũng thế xa vội vã để anh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kenny Khang