Honey 2 ( English Version)

Tác giả: Chưa Biết
Honey, you look so sunny
Without your feeling, I fade away
Honey, so sweet and sunny
My heart is shaking
I beg you stay

Hah-hah!

Oh, oh, oh
I love you so
Oh, oh, oh
I love you so
Ah-hah!
Oh, oh, oh
I love you so
Oh, oh, oh
I love you so

Sweetie, you are so pretty
I'm going crazy about your smile... ooh!
Sweetie, you are so pretty
I like your singing and your hairstyle... ow!

Oh, oh, oh
I love you so... uh-huh!
Oh, oh, oh
I love you so... mmm!
Oh, oh, oh
I love you so... uh-huh!
Oh, oh, oh
I love you so

Baby, my lovely baby
My lips are dreaming about your kiss... mwah!
Baby, my dear baby
How don't you want me
To go like this... ooooh!

Oh, oh, oh
I love you so... mmm!
Oh, oh, oh
I love you so... ooh!
Oh, oh, oh
I love you so
Oh, oh, oh
I love you so
Oh, oh, oh
I love you so
I love you
Oh, oh, oh
I love you so

Believe me baby
I love you so... ah!
Oh, oh, oh!
I love you so

Oh, oh, oh
I love you so... mmm!
Oh, oh, oh
I love you so... ooh!
Oh, oh, oh
I love you so
Oh, oh, oh
I love you so
  • Nghe nhạc
Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: RuYi Hứa
Người sửa: RuYi Hứa
Bài này đã được xem 4825 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4