We Wish You A Merry Christmas (Trad)

Tác giả: Nhạc Ngoại
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your kin;
Good tidings for Christmas and a Happy New Year.


Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. Refrain
{ From: http://www.elyrics.net/read/t/traditional-lyrics/we-wish-you-a-merry-christmas-lyrics.html }


We won't go until we get some;
We won't go until we get some;
We won't go until we get some, so bring some out here. Refrain


We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
  • Nghe nhạc
Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: vulli
Bài này đã được xem 35745 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4