Bỏ Tình Phu Thê

Tác giả: Trịnh Việt Cường

Ca sỹ thể hiện: Mai Quốc huy

Trời đông ai đốt lửa yêu đương. Để cháy lòng tôi suốt đêm trường. Hôm nao tôi hát mà rơi lệ. Gửi gió về đâu nỗi vấn vương. Thôi còn gì đâu để mà tôi chờ. Bể khổ nên người bỏ tình phu thê. Để đêm nay nghe gió về. Để đông sang.

Phụ Tình Phu Thê

Tác giả: Trịnh Việt Cường

Ca sỹ thể hiện: Dương Hồng Loan; Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Trời đông ai đốt lửa yêu thương. Để cháy lòng tôi suốt đêm trường. Hôm nao tôi hát mà rơi lệ. Gửi gió về đâu nỗi vấn vương. Thôi còn gì đâu để mà tôi chờ. Bể khổ nên người bỏ tình phu thê. Để đêm nay nghe gió về. Để đông.

Tự Tình Quê Hương

Tác giả: Nhật Ngân & Trịnh Việt Cường

Ca sỹ thể hiện: Hà Vân; Mỹ Linh; Chưa Biết; Tâm Đoan; Thùy Dung; Dạ Lý Hương

Ai đi xa vắng mờ mịt trùng dương ơi người ơi! Xa xôi phương trời lưu lạc ơi người ơi! Người ơi! Hãy mau quay về ai ngày đợi ngóng trông. Người ơi! Hãy mau quay về cho thỏa lòng nhớ mong. Câu lý ai ca trên ruộng đồng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Việt Cường