Đêm Uy Linh

Tác giả: Thanh Lâm

Ca sỹ thể hiện: Anh Dũng; Ca Đoàn Ngàn Thông

Bao tháng năm khắp nơi ngóng mong. Bóng Vua Bình An sẽ ngự qua dẫn soi đường. Xin đến thăm xóa tan tối tăm. Để cuộc đời hết bao điêu tàn. Trong gió ngàn giữa bao ánh quang. Chúa Thiên Đàng giáng sinh ngự trong chốn cơ.

Giáng Sinh Trong Mái Nghèo

Tác giả: Thanh Lâm

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Minh Tuyết; LM Nguyễn Sang; Tâm Đoan

1. Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên, thắp lên ngọn nến đơn sơ. Mừng Chúa ngày xưa giáng sinh hang lừa và nay trong mái tranh nghèo, cuối thôn làng xóm tả tơi. 2. Đêm nay con dâng Ngài tấm lòng thành,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Lâm