Scream

Tác giả: Usher
I see you over there so hypnotic,
Thinkin' 'bout what I'd do to that body,
I'll getchu like ooh baby baby, ooh baby baby
A-ooh baby baby, ooh baby baby
Got no drink in my hand, but I'm wasted
Gettin' drunk off the thought of you naked
I'll getchu like ooh baby baby, ooh baby baby
A-ooh baby baby, ooh baby baby
And I've tried to fight it, to fight it
But you're so magnetic, magnetic
Got one life, just live it, just live it
Now relax and get on your back
If you wanna scream yeah,
Let me know and I'll take you there
Get you going like a-ooh baby baby, ooh baby baby
A-ooh baby baby, ooh baby baby
If you want it done right
Hope you're ready to go all night,
Get you going like a-ooh baby baby, ooh baby baby
A-ooh baby baby, ooh baby baby
If you wanna scream
Kill the lights, shut em down, you're electric
Devil eyes tellin' me "Come and get it",
I'll have you like ooh baby baby, ooh baby baby
A-ooh baby baby, ooh baby baby
Girl, tonight you're the prey,
I'm the hunter Take you here, take you there, take you under
Imagine me whisperin' in your ear that I wanna
Take off all your clothes and put somethin' on ya
And I've tried to fight it, to fight it
But you're so magnetic, magnetic
Got one life, just live it, just live it
Now relax and get on your back
If you wanna scream yeah,
Let me know and I'll take you there
Get you going like a-ooh baby baby, ooh baby baby
A-ooh baby baby, ooh baby baby
If you want it done right
Hope you're ready to go all night,
Get you going like a-ooh baby baby, ooh baby baby
A-ooh baby baby, ooh baby baby
If you wanna scream
Louder, scream, louder, scream Louder
Hey if you wanna scream while you're with me,
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooh
Yeah, Let me know and I'll take you the

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: anhdao0319
Người sửa: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 1511 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4