Mưa Miền Trung

Tác giả: Phan Huỳnh Điểu & Đỗ Thị Thanh Bình

Ca sỹ thể hiện: Vân Khánh

Miền Trung mùa mưa anh có về miền Trung mùa mưa. Cơn mưa như chẳng tạnh bao giờ. Chứ hạt thương rơi nặng mang tay ấm. Nhớ theo gió đưa xa vời hạt nhớ. Xa vời theo gió đưa hạt thương rơi. Nặng mang tay ấm chứ hạt nhớ xa vời.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đỗ Thị Thanh Bình