Mix Song 1

Tác giả: H.long

Mùa đông mang ánh nắng xa rời nơi phố vắng. Cho lòng băng giá với tiếng gió giữa màng đêm. Từng ngọn nến cô đơn,từng nhịp thở đau hơn. Khi người đi mà không nói chi! Giờ đây anh có nhớ những lúc ta chờ nhau nơi đây. Dưới.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ H.long