Xa Vắng Mẹ

Tác giả: Nhạc Nhật Ngân, thơ Thái Tú Hạp

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan

Cả triệu bài thơ hóa thành vô nghĩa. Trước điện thư Mẹ vĩnh viễn lìa đời. Hồn như đá kim cương tan thành lệ. Mẹ đi rồi tang trắng cả biển khơi. Trời đêm nay không vì sao lấp lánh. Chuyện thần tiên cất dấu mãi trong.

Cõi Tình Riêng Ta

Tác giả: Nhạc Vĩnh Điện, thơ Thái Tú Hạp

Từng bước cỏ hoang đồi vắng, chim khuya rớt hạt trăng gầy, trà thiền đậm tình sông núi, nụ cười như hoa tuyết bay. Nhớ xưa ta đời phiêu lãng, quỳnh hoa.. tiền kiếp.. em về, cùng nhau uống trăng bên suối, mù khơi.. chỉ.