Chúa Thương Chúng Ta

Tác giả: LM Thành Tâm

Ca sỹ thể hiện: Như Mai

ÐK. Chúa thương chúng ta vì Chúa là Thiên Chúa. Chúa thương chúng ta vì thế Chúa sinh ra. Chúa thương chúng ta vì Chúa muốn thương ta. Vì Thánh ý của Ngài là luôn luôn thương ta. 1/ Ðâu phải ta ngoan mà Thiên Chúa mến.

Mẹ Đầy Ơn Phúc

Tác giả: LM Thành Tâm

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Oanh; Như Mai; Thảo Trang; Khánh Hà; Hương Lan

Hỡi Mẹ đầy ơn phúc đời đời diễm phúc Chúa ở cùng Mẹ. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc là người diễm phúc đã sinh Con Chúa Trời. Hỡi Mẹ đầy ơn phúc Mẹ hằng cứu giúp xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguy Mẹ chớ.

Như Hạt Miến

Tác giả: LM Thành Tâm

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; LM Nguyễn Sang

1. Như hạt miến chịu nát tan làm thành tấm bánh trắng tiến dâng trên bàn thánh. Đây con xin vui chấp nhận đời gian khổ lầm than làm lễ dâng lên Ngài. Như giọt nước hòa biến trong rượu nồng thắm sức sống tiến dâng Cha cực.

Vui Ngày Trở Về

Tác giả: LM Thành Tâm

Ca sỹ thể hiện: Mai Hương; Vũ Anh; Như Mai

Người đi trong đau thương sẽ về giữa vui cười. Hoà tiếng tơ đàn hát rộn ràng câu nhớ thương. Người gieo trong đau thương, gặt trong ngàn tiếng ca. Lời ca đẹp ý thơ, nhìn lúa mênh mông lòng tràn dâng mến thương. 1.

Xin Tri Ân

Tác giả: LM Thành Tâm

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Lan; Phi Nguyễn; Mộng Thi; Hồng Thảo

Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến, đến thương con nên sinh ra trên dương trần. Ban cho người nguồn vui phúc thiên thai, cho những ai đang nặng vai chốn lưu đày. Chúa con ơi, con hiểu rồi, Ngài đã chết, chết cho con,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ LM Thành Tâm