Tiếng Gà Trưa

Tác giả: Nguyễn Khắc Nhượng

Tiếng Gà Trưa. Sáng tác : Nguyễn Khắc Nhượng. Tiếng gà trưa đong đưa nhành bưởi. Cơn gió về man mát bụi tre gai. Gà nhớ ai tiếng gà như khắc khoải. Tôi nhớ người con mãi xa sôi. Tiếng gà trưa đong đưa nhịp võng. Con.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Khắc Nhượng