Con Xin Giữ Trọn Đạo Mầu

Tác giả: Duy Khánh & Lời: Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Con nay quay về, nương tựa Thầy quy y. Cuộc đời an vui, cho tâm hồn hướng về tu hành. Đời quá ưu phiền, tâm con thường luôn vấn vương. Thầy khuyên, con nên tu hành. Cho tâm quay về, tâm vắng lặng mà thôi. Phương pháp an.

Ngày Xưa Phật Nói

Tác giả: Thúc Đăng & Thanh Tuyền & Lời: Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ngày xưa Phật nói nhân gian lắm đau thương không nên khởi tham đắm. Ngày xưa Phật nói tu cho hết tham sân, tu cho đời bớt khổ. Muôn kiếp luân hồi của tiền đâu không thấy sống vô tình mà thôi. Những ghét thương buồn vui rồi.

Vắng Bóng Ân Sư

Tác giả: Chưa Rõ & Lời: Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ân Sư bỏ ra đi, ngôi Chùa vắng lặng bầu Trời. Trăng kia dẫu phai đi, ân thầy nhớ mãi về sau. Ân Sư bỏ ra đi, dẩu cho, con biết rằng, sinh tử biệt. Giờ đây, biết khổ, nhường nào! Ôi xót thay. Ân Sư bặt âm hao, đi về trong.

Ý Nghĩa Tâm Chân Như

Tác giả: Lời: Thích Trí Giải & Nhạc: Cô Thắm Về Làng

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Quay về nguyên không chân lý. Xưa đến nay, thể tâm sáng ngời. Tánh này ly tâm duyên tướng. Nhưng bởi do, chấp tâm này ra, vốn ngày xưa, tâm không não phiền. Tánh này đây, bao luôn Thánh phàm, làm phàm phu, do chấp tâm này.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời: Thích Trí Giải